Overheid

De G4, G6 of G2 voertuigen bieden oplossingen op maat voor uiteenlopende werkzaamheden, zoals het inzamelen van afval, het onderhoud van openbaar groen of het beheer van openbare ruimtes.

De voordelen van elektrische voertuigen voor gemeenten

  • Praktisch: de Stop & Go-functie is ideaal voor personeel dat werkzaamheden uitvoert waarbij men vaak in en uit de voertuigen moet stappen.
  • Schoon: lokale instellingen spelen een cruciale rol bij de aanpassing aan het klimaat in stedelijke en voorstedelijke gebieden. Dankzij hun 100% elektrische technologie betekent de keuze voor onze Goupil-voertuigen dan ook een actieve bijdrage aan een duurzame toekomst.
  • Stil: vermindering van de geluidsoverlast in steden is een grote uitdaging voor gemeenten. De elektrische voertuigen van Goupil zijn perfect geschikt voor gebruik in stedelijke en voorstedelijke gebieden zonder overlast te veroorzaken voor de omwonenden.

Waarom kiezen voor Goupil voor het onderhoud van de openbare ruimte?

Een echt werktuig

De ultracompacte Goupil voertuigen van 1,10 mtr. tot 1,50 mtr. breed met hun kleine draaicirkel maken het mogelijk om door de smalste en meest ontoegankelijke straten van stadscentra te rijden.

Het elektrische voertuig is perfect aangepast aan Stop & Go-toepassingen en biedt een ergonomische en veilige oplossing voor schoonmaakpersoneel. Ongeëvenaard voor hun afmetingen gaat het laadvermogen van de Goupil-voertuigen tot 1.200 kg. Het is mogelijk om zwaar afval zoals glas, afval of puin op te halen.

Meerdere uitrustingen, meerdere taken

Veel steden, stedelijke en grootstedelijke gebieden en plattelandsgemeenten hebben gekozen voor onze elektrische voertuigen voor het ophalen van grofvuil, prullebakken of zwerfvuil. De Goupil G6 vuilniswagen, ontwikkeld in samenwerking met de Europese fabrikant FAUN, biedt een complete, goed presterende en milieuvriendelijke oplossing voor afvalbeheer.

G6 with refuse collection vehicle for local councils

Goupil 100% elektrische bedrijfswagens zijn ook perfect voor het onderhoud van groenzones. Ze kunnen worden uitgerust met lagedrukbanden voor gebruik op gazons en losse grond. Veel opties en uitrustingen zijn beschikbaar om dit voertuig aan te passen aan de verschillende taken van uw werknemers: 100% elektrische bladzuiger, 100% stil besproeiingssysteem voor vroege ochtenddiensten zonder de buurt te storen, mobiele container met haakarm voor het verplaatsen van materiaal.

De Goupil G6, die beschikbaar is met een omgebouwde bakwagen, is de perfecte partner voor onderhoudsteams van gebouwen: bouwschilders, elektriciens of loodgieters. 100% elektrisch, dus zonder CO²- of geluidsemissie, kan hij eenvoudig binnen gebouwen rijden zodat het onderhoudspersoneel kan werken waar nodig is. In samenwerking met Klubb biedt een Goupil uitgerust met een hoogwerker van 10 meter een veilige oplossing voor werken op hoogte.

Voor de meest veeleisende toepassingen, zoals het verwijderen van graffiti of het onderhoud van straatmeubilair kunnen onze Goupil-voertuigen worden uitgerust met een hogedrukunit voor heet water of een sodastraler. Er is ook een 100% elektrische warmwater onkruidverdelger beschikbaar.

Discreet

Our utility vehicles facilitate the management of maintenance operations: with zero CO2 emissions and thanks to their silent operation, Goupil’s allow for operations to be carried out at any time without causing inconvenience for bystanders or residents.

All-purpose vehicles

Converting your vehicle fleet to electric vans guarantees unlimited access to low-emission zones, enabling professionals to carry out their work.
These zones, managed by regional authorities, are set to increase in number in the coming years, both in France and abroad.

Cost-effective

Electrifying your car fleet certainly comes at a price, but it also saves you money in the long run: fewer trips to the petrol station and less maintenance help reduce running costs.

Image

Opting for an electric Goupil demonstrates your commitment to sustainable mobility and enhances your image among citizens. It also actively contributes to achieving the carbon neutrality goal set by the State.

With ever more restrictive regulations limiting the use of fossil-fuel powered vehicles, especially in cities, local councils are well advised to look for more sustainable means of transport to carry out their various tasks.

Financial assistance to help with converting to cleaner mobility

The government has implemented a number of measures encouraging the transition from a 100% fossil-fuel powered car fleet to a hybrid – therefore less polluting – vehicle fleet.

Buying or leasing an electric car or utility vehicle offers advantages such as tax benefits and purchase incentives. As fiscal support varies from country to country, remember to enquire about financial assistance in your state.

Goupil, the perfect partner for local authorities

Whether you’re managing maintenance operations in a town, city or conurbation, we offer a wide range of configurations perfect for efficiently supporting council workers in their daily tasks.

The Goupil G4 is the vehicle of choice for local trips.
Its compact size makes it easy to travel without hindering traffic or bystanders. It can weave in and out of narrow streets in town centres or move through bollards for the maintenance of urban areas.

Our utility trucks do not emit CO2 and can therefore be used inside public facilities.

The G4 comes with a variety of configurations: van bodies, load beds, waste collectors… A combined version is also available including a high-pressure washer, a leaf collector or a storage box.

Van bodies for maintenance
G4 van bodies for maintenance operations in public facilities
G4 tipper for cleaning
G4 tipper for cleaning operations in city centres

The Goupil G6 is the ideal means of transport for trips in suburban areas or big cities.
The G6 is the best performing model in our range, offering a higher loading volume and a maximum speed of 80 km/h.

The cabin floor design allows for unprecedented body configurations, such as the hydraulic hooklift with mobile container perfect for maintaining parks and gardens.

The G6 refuse collection vehicle with bin lifter is ideal for collecting domestic waste in low-emission zones.

Goupil offers a wide range of lead acid and lithium batteries, with a maximum range of nearly 200 km.

Lithium technology allows the battery to be partially recharged, extending the vehicle's range. To do so, simply plug the vehicle into a charging point at your technical services facilities during your staff’s lunch break.
Alternatively, many restaurants, shopping centres, etc. install charging points in their car parks, available for use at attractive prices.

Specific body options for various applications

An eco-friendly solution for maintaining green spaces

The Goupil is the perfect utility truck for upkeeping green areas. Fitted with low pressure wheels (turf tyres), it can operate on grass and soft ground.

Various options and equipment are available to provide your teams with a vehicle perfectly adapted to their needs: 100% electric leaf collector, 100% silent watering system enabling early morning or late watering operations without disturbing the neighbourhood, hooklift with container for handling ride-on equipment…

Find out more about our solutions for the maintenance of green areas


Choose Goupil for efficient and quiet waste collection operations

Many towns, conurbations and rural communities have chosen our electric vehicles fitted with skips for collecting bulky items or litter.

Developed in partnership with European leader FAUN, the Goupil G6 refuse collection vehicle with bin lifter and shovel offers an all-around high-performing and eco-friendly solution for waste management.

Find out more about our solutions for waste collection


100% electric utility trucks for the maintenance of your facilities

Fitted with a converted box van, the Goupil is perfect for facility maintenance teams: construction painters, electricians or plumbers. 100 % electric, therefore without gas or noise emission, it can easily enter buildings so maintenance staff can step in where needed. In partnership with Klubb, a Goupil equipped with a 10 m aerial work platform offers a safe solution for work at height.

Find out more about our solutions for facility management


We offer a wide of models and equipment suitable for local authorities. At Goupil, we are also aware that every customer is different, and his needs are unique. Our mission is to offer tailor-made solutions that meet these requirements. Do not hesitate to contact our teams for a personalised offer!