Join us

Are you looking for a new challenge in your job? Are you familiar with matters of energy transition, sustainable transport or the automobile industry? You’ve come to the right place!

Applying for a job at Goupil means taking an active part in the development of an international company focused on the future. Our vision for tomorrow is turned towards sustainable transport. To achieve a successful energy transition, we all have a part to play, starting by changing our habits.

Our goal at Goupil is allowing for local authorities, manufacturers, businesses to switch to electric utility vehicles. In doing so, they show their commitment towards a sustainable environment.

If you identify yourself with our vision, have a look at our job offers as there might be a position suitable for you!

Should this not be the case, do not hesitate to send us your application, we are always looking for new talents!

Join us on our adventure and adopt Goupil’s vision of a sustainable and ecological future!

Goupil zobowiązuje się do równości płci

Ludzie zawsze będą sercem naszej wizji, naszym głównym zainteresowaniem. Dlatego też zobowiązujemy się do równości płci w naszej firmie. W tym celu, w dniu 11 grudnia 2019 roku, podpisano umowę dotyczącą równości płci. Umowa ta ma na celu wzmacnianie różnorodności płciowej w rekrutacji, osiągnięcie równości płac między mężczyznami i kobietami oraz zachęcanie do wewnętrznych awansów i rozwoju zawodowego.

Indeks równości płci

Każda firma z co najmniej 50 pracownikami musi publikować swój Indeks Równości Płci każdego roku przed 1 marca. Ten indeks jest mierzony według 4 lub 5 wskaźników, w zależności od wielkości firmy.

Wskaźniki te to:

  • Różnica w wynagrodzeniach między płciami,
  • Różnica w dystrybucji indywidualnych podwyżek wynagrodzeń,
  • Różnica w dystrybucji awansów (tylko dla firm z więcej niż 250 pracowników),
  • Liczba pracownic otrzymujących podwyżkę wynagrodzenia po powrocie z urlopu macierzyńskiego,
  • Równość wśród 10 najwyższych wynagrodzeń.

Indeks za rok 2023 nie jest obliczalny ze względu na rozmiar paneli i obowiązujące zasady, ale poza tym pracujemy ciężko, aby zagwarantować równą płacę za równą pracę oraz postęp płacowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Aplikacja dobrowolna